تبر و تبرچه

تبر و تبرچه از ابزار آلات دستی می باشد که در حقیقت جزو خانواده این ابزار آلات می باشد و همچنین زیر مجموعه ای از ابزار آلات ضربه ای است. تبر ها و به ویژه تبرچه ها به عنوان ابزاری برای ضربه زدن می باشد که دارای انواع مختلفی می باشد. نکته جالبی که در خصوص این نوع ابزار آلات وجود دارد این است که دارای انواع بسیار زیادی می باشند و در ساختارهای مختلفی ساخته می شوند. در واقع تبر و تبرچه ها در صنایع مختلف و زمینه های بسیار زیادی کاربرد دارد. اگرچه دارای ساختار ساده ای می باشد اما با کمی تغییر در ساختار آن می توان آن را به وسیله ای تبدیل کرد که ککاربرد های بسیار زیادی داشته باشد و برای انجام اعمال متنوعی مورد استفاده قرار گیرد. در ادامه لیست کاملی از این ابزار آلات دستی و همچنین قیمت خرید تبر و تبرچه قرار دارد

زیر مجموعه ها

5 محصول وجود دارد .

نمایش 1 تا 5 از 5 مورد